EN

Izziv

Elektro Ljubljana je eden vodilnih ponudnikov storitev polnjenja električnih vozil v Sloveniji. Od leta 2010 vzpostavljajo, razvijajo, projektirajo, nameščajo, vzdržujejo, nadzirajo in upravljajo javno polnilno infrastrukturo za električna vozila v okviru sistema Gremo na elektriko (GNE). Sistem je odprt in pregleden, v njegovem okviru delujejo njihove lastne in polnilnice drugih ponudnikov storitve polnjenja. Število električnih vozil se vsako leto podvoji, panoga pa hitro napreduje. Zato se je v Elektru Ljubljana pojavil izziv, kako varovati, ohranjati in razvijati položaj prvega igralca na področju električne mobilnosti na izbranem trgu.

Rešitev

Poglobljena analiza s predlogi na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti glede zakonodajnega vidika, deležniškega okolja, konkurence in aktivnosti podjetja. Po analizi smo prepoznali dva ključna možna poslovna partnerja za strateško zavezništvo in z njima začeli pogajanja in vzpostavljanje zavezništva. 

Storitve

  • poglobljena analiza
  • vzpostavitev strateških partnerstev in skupni nastop (odločevalci, B2B, B2C) v podporo hitrejšemu in učinkovitemu razvoju trajnostne mobilnosti v Sloveniji
  • komunikacijska podpora (kampanja) Elektru Ljubljana pri umeščanju tematik trajnostne mobilnosti v relevantne javnosti
  • EKIPA
  • Partner: Nikola Bubanj
  • Svetovalka: Aida Gadžo
  • Zunanja sodelavka: Emanuela Kristan
  • Vodja projekta: dr. Peter Kukovica
  • Svetovalec: Jože Špiljak

Naročniki

2TDK Adria Tehnika AMZS Atlantic Droga Kolinska Biogen Pharma Bitstamp Don Don Grosuplje Dravske elektrarne Maribor E3 Elektro Gorenjska