EN
Preberi 1 min
3. 12. 2021

Dr. Verčič je virtualno gostoval na peti mednarodni konferenci o komuniciranju in digitalni preobrazbi.

V ponedeljek, 29. novembra 2021, je Hermanov partner dr. Dejan Verčič s svojim predavanjem Strateško komuniciranje v postliterarni družbi odprl peto mednarodno znanstvenopraktično konferenco Communications in Digital Transformation.

Jedrno vprašanje njegovega predavanja je bilo, kakšne so družbene in politične posledice prenosa komuniciranja z zapisanih besed na slike in številke.

Konferenco, ki je potekala hibridno v Moskvi, Parizu in na zoomu, so soorganizirali Evropski inštitut za odnose z javnostmi iz Pariza, Državna ekonomska univerza v St. Petersburgu in Ruska ekonomska univerza Plehanov.