EN
Preberi 1 min
15. 12. 2021

Družba se bo prestrukturirala v Skupino Herman & partnerji, ki jo bosta vodila dr. Denis Mancevič in Franci Zavrl. Združevala bo tri družbe.

Na Hermanu so z rastjo nastajale tudi nove organizacijske potrebe, ki jih bo Herman naslovil z reorganizacijo v novem letu in bo temeljila na treh družbah. Herman & partnerji SK (strateško komuniciranje) bo vodila Melita Joželj Nose, Herman & partnerji DK (digilogno komuniciranje) Tina Cirman Popovič, Herman & partnerji VP (vsebinske platforme) pa Milan Slana. S tem želi Herman vsem trem stebrom omogočiti večjo organizacijsko fleksibilnost ter prostor za nadaljnjo rast družb in skupine kot celote.

V letu 2022 pričakujemo nadaljevanje pozitivnega trenda izhoda iz gospodarskega krča kot posledice pandemije, kar prinaša tudi nove priložnosti za razvoj novih komunikacijskih pristopov in rešitev. Ena od takšnih je denimo nadgradnja vsebinskega marketinga v smeri transakcije, kar smo izkoristili za vzpostavitev vsebinske platforme M soseska, s katero smo povezali izvirne vsebine s potrošnikovo potjo, ki se na koncu zaključi z nakupom.

"Če smemo govoriti o naglih spremembah, ki so posledica covida-19, sem zagotovo sodi znatno povečana uporaba različnih digitalnih okolij in izrazito povečano povpraševanje po izvirnih vsebinah. V našem podjetju smo zgodaj zaznali takšno priložnost in ustvarili model, ki bi zadovoljeval celoten spekter potrošnikovih potreb na njegovi poti," je povedal Milan Slana, ki v družbi skupaj z ekipo skrbi za razvoj tega segmenta.