EN

Izziv

Tekstina je podjetje s skoraj 200-letno tradicijo v panogi, v kateri glavnina prodajnih aktivnosti poteka na podlagi osebnega stika s kupci. Zadnje so primarno vzpostavljali na panožnih sejmih, ki so bili v času globalne epidemije novega koronavirusa odpovedani. Naročnik se je tako spopadal z izzivom učinkovitega vzpostavljanja stikov z obstoječimi in potencialnimi kupci.

Primaren izziv je bil naročnika izobraziti z osnovami trženja in digitalnimi trženjskimi aktivnostmi. 

Rešitev

Na podlagi raziskav, analiz in delavnic smo pridobili vpogled v uspešne prakse konkurence in pripravili koherenten dokument s ključnimi vsebinami in projektnimi aktivnostmi za dolgoročno produktivno izkoriščanje prednosti strateškega izvajanja trženjskih aktivnosti. 

Storitve

  • priprava marketinške strategije
  • izvedba praktičnih in vsebinskih delavnic
  • priprava vzorčnega promocijskega videa

Opis projekta

Na podlagi raziskav smo pripravili celovito marketinško strategijo s poudarkom na digitalni podpori trženja. Dokument obravnava izzive B2B-marketinga, pojasnjuje prednosti digitalnega trženja in predstavlja metodološki in projektni okvir v procesu marketinške transformacije podjetja, ki se predhodno ni posvečalo trženjskim aktivnostim oziroma so te potekale ad hoc na podlagi zaznanih potreb.

Namen marketinške strategije je prikazati postopek načrtovanja, razvoja in izvajanja aktivnosti, ki bodo podjetju omogočili pridobitev in optimalno izrabo konkurenčnih prednosti na izbranih trgih in tržnih nišah. Nanaša se na celoten načrt trženja, poudarek je na uporabi digitalnih kanalov in orodij za komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi kupci izdelkov in storitev ter drugimi poslovnimi partnerji.

V marketinški strategiji smo na podlagi analize obstoječega delovanja podjetja na področju prodaje in marketinga, SWOT-analize ter analize digitalne pojavnosti na spletu in družbenih omrežjih prikazali vrzeli in rešitve za njihovo odpravo, na podlagi poglobljene diskusije in praktičnega dela na delavnicah smo pripravili predlog graditve nastopa na družbenih medijih ter usmeritve za uspešno uporabo digitalnih orodij. To bo omogočilo učinkovito predstavitev produktov na podlagi oblikovanja ciljnih skupin kupcev, person ciljnih skupin, opredelitve USP (angl. unique selling proposition) in razvitega koncepta zgodb za povečanje prodaje izdelkov pa tudi zagotovilo za fokusirano izvajanje prodajnih aktivnosti.

  • EKIPA
  • Direktor naročnika: dr. Peter Kukovica
  • Koordinator projekta: Radovan Arnold
  • Vodja projekta: Iztok Malačič
  • Poslovni analitik: Žan Bokan
  • Upravljalka družbenih omrežij: Sara Ravšelj


Pull marketing preprosto pomeni, da se zavedamo dejstva, da obstajajo uporabniki, ki aktivno iščejo izdelke, storitve ali informacije, ki jih ponujamo. Tem uporabnikom skušamo olajšati pot, da nas najdejo in da lažje dosežejo svoj končni cilj.

Naročniki

ABA Liga Adria Tehnika Atlantic Droga Kolinska Biogen Pharma Carglass DS Smith G3 Spirits Gorenjska Banka Gospodarska zbornica Slovenije Hisense