EN

Izziv

Družba Dravske elektrarne Maribor je največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Ta položaj želijo še dodatno krepiti s širjenjem portfelja na druga področja obnovljivih virov energije, med katere spadajo tudi trije projekti (prvi tovrstni pri nas) gradnje vetrnih polj na območju severovzhodne Slovenije (Ojstrica, Rogatec in Paški Kozjak), ki pa jih želijo ustrezno predstaviti lokalni in splošni javnosti ter drugim zainteresiranim javnostim. 

Rešitev

Z namenom predstavitve projektov in razbijanja mitov o vetrni energiji smo vzpostavili novo spletno mesto, ki je namenjeno predstavitvi vetrne energije in njenega pomena v sodobnem času ter konkretneje trem potencialnim projektom vetrne energije na območju severovzhodne Slovenije. Za lažjo ponazoritev vetrnih polj v okolju smo s pomočjo virtualnega 3D-pogleda v 3F-okolici izrisali bodoča vetrna polja oziroma vetrne agregate ter jih vključili na spletno mesto. 

Storitve

  • geolokacijska raziskava
  • realistična videosimulacija
  • realistične fotosimulacije
  • razvoj spletnega mesta

Opis projekta

Realistična videoanimacija 3D vetrnega polja je realno umeščena v prostor na podlagi primernih GPS-koordinat mesta gledanja z upoštevanjem topografskih karakteristik, realnih višin in dimenzij posameznih vetrnih agregatov na realni GPS-poziciji.


Spletno mesto je razvito na odprtokodni CMS-platformi v skladu s celostno grafično podobo Dravskih elektrarn Maribor, ki ciljnim javnostim ponuja vse informacije o vetrnih poljih in njihovem razvoju ter vključuje realistične videoanimacije vetrnih polj in realne simulacije različnih pogledov na vetrna polja. Predstavlja pa tudi vetrno energijo in njen pomen pri povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.


  • EKIPA
  • Strateg in vodja digitalnih projektov: Dušan Boldin
  • Direktor projekta: dr. Denis Mancevič
  • Izvršni direktor produkcije: Tomi Matić
  • Oblikovalec: Blaž Pintar
Dem Hermanpartnerji 1920x1430
Dem Hermanpartnerji 1160x600 2 Dem Hermanpartnerji 1160x600 1 Dem Hermanpartnerji 1160x600 3

Naročniki

ABA Liga Adria Tehnika Atlantic Droga Kolinska Biogen Pharma Carglass DS Smith G3 Spirits Gorenjska Banka Gospodarska zbornica Slovenije Hisense