EN

Izziv

Znamka delodajalca pomaga podjetjem odgovoriti na vprašanje, kako lahko kot delodajalec izstopajo na trgu ter tako ohranjajo zavzete obstoječe sodelavce in privabljajo nove. Stremi k združevanju sedanjih in nagovarjanju novih sodelavcev ter tako s pozitivnim pristopom metodologije in iskrenim konstruktivnim poudarkom povezuje ljudi z izpostavitvijo pozitivnega in predlogi za izboljšave pomanjkljivosti.

Rešitev

Znamka in izkušnja delodajalca temeljita na kulturi in strategiji podjetja. Koraki postavitve, upravljanja in gradnje izkušnje delodajalca so trije: identifikacija, postavitev znamke delodajalca (EB) in obljube delodajalca (EVP) ter določitev projektov za gradnjo znamke in izkušnje delodajalca.

Storitve

  • analiza trenutnega HR in komunikacijskega stanja ter usklajenost s strategijo podjetja
  • GAP-analiza in izhodišča za oblikovanje znamke delodajalca
  • postavljena znamka delodajalca (EB)
  • določena obljuba delodajalca (EVP)
  • določeni EVP-elementi: slogan, glavno sporočilo, glavni atributi
  • pripravljene usmeritve za vizualno podobo
  • določitev projektov za gradnjo in upravljanje znamke delodajalca (HR, komunikacijski, marketinški)
  • pripravljen letni načrt – prioritete izvajanja, časovnica
  • pripravljena ocena stroškov po projektih
  • določitev EB KPI in način spremljanja

Znamka delodajalca

Izgradnja znamke delodajalca se ukvarja z izzivi zadržanja sodelavcev: znižana raven fluktuacije, povečanje produktivnosti, kreativnosti/inovativnosti, povezanosti in zavzetosti zaposlenih ter z izzivi privabljanja sodelavcev: znižanje stroškov novih zaposlitev in povečanje števila priporočil in prijav.

Znamka delodajalca pomaga podjetjem odgovoriti na vprašanje, kako lahko kot delodajalec izstopajo na trgu. V koraku identifikacije poskušamo razumeti, zakaj sodelavci ostajajo v podjetju in kaj privablja nove, zato izvedemo analizo razpoložljivih podatkov, intervjuje in fokusne skupine s sodelavci, ki skupaj tvorijo GAP-analizo.

Drugi korak predvideva postavitev znamke delodajalca (EB) in obljube delodajalca (EVB), ki sta oblikovana v skladu s kulturo in strategijo podjetja ter temeljita na vrednotah sodelavcev v podjetju.

V tretjem koraku določimo projekte za gradnjo znamke in upravljanje izkušnje delodajalca na področjih angažiranosti obstoječih sodelavcev, gradnje znamke delodajalca, privabljanja kandidatov in zaposlovanja.

V zaključku projekta je odprta možnost še četrtega koraka, ki je namenjen merjenju in upravljanju zastavljenih rešitev.

“Znamka delodajalca je lepilo. Združuje sedanje in nagovarja nove sodelavce. Omogoča prenos vrednot podjetja, poslovne strategije in usmeritev podjetja. Povezuje ljudi s pozitivnim pristopom metodologije, z iskrenim konstruktivnim poudarkom, kaj je dobro, hkrati pa iskreno prepoznava tudi morebitne pomanjkljivosti, ki jih z ukrepi odpravimo. Proces izgradnje znamke delodajalca aktivno vključi sodelujoče, saj njihovo mnenje in prispevek štejejo. Mar nam je, kaj pravijo, in bomo to tudi čim bolj upoštevali.” Melita Joželj Nose


Herman Interno Web Grafika Znamcenje 50
Herman Interno Web Grafika Znamke 100
Herman Interno Web Grafika Vizijaposlanstvo 100

Znamka delodajalca je lepilo. Združuje sedanje in nagovarja nove sodelavce.”

Melita Joželj Nose
73 %

iskalcev zaposlitve preveri podobo podjetja, preden se prijavi na razpisano delovno mesto.

54 %

iskalcev zaposlitve trdi, da je podoba podjetja pomemben dejavnik pri izbiri zaposlitve.

Več naših projektov

Naročniki

ABA Liga Adria Tehnika Atlantic Droga Kolinska Biogen Pharma Carglass DS Smith G3 Spirits Gorenjska Banka Gospodarska zbornica Slovenije Hisense